Skip to main content
Dołącz do nas:

Regulamin Dreamlandu

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. W zależności od dostępności chatki jest możliwość późniejszego wymeldowania po wcześniejszym uzgodnieniu.
2. Dostęp do zarezerwowanej chatki przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
3. Chęć przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w gospodarzowi do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
5. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w Dreamlandzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
6. Gość nie może użyczać wynajmowanej przez siebie chatki osobom niezameldowanym w Dreamlandzie.
7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00
8. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w chatkce. Koszt oddymiania chatki wynosi 500zł.
9. Podczas pobytu Gościa chatka nie jest udostępniana osobom trzecim.
10. W Chatce może przebywać maksymalnie taka liczba osób jaka została zgłoszona w momencie rezerwacji (uzgodniona z przyjmującym rezerwację).
11. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje opłatą w wysokości 500zł.
12. Osoby sprzątające serwisują chatkę przy pobytach dłuższych niż 7 dni. Wtedy na życzenie Gości obowiązuje także wymiana pościeli i ręczników.
13. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z ich winy lub osób ich odwiedzających
14. Parking niestrzeżony dla Gości Dreamlandu udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu
nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.
15. Obsługa zobowiązana jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości w Dreamlandzie. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać telefonicznie.
16. Regulamin Dreamlandu, podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.dreamlandchatka.pl oraz poprzez umieszczenie go w chatce.
17. Zwierzęta w Dreamlandzie akceptowane są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

Regulamin Rezerwacji

1. Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową lub telefoniczną.
2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
3. Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie w momencie rezerwacji zaliczki w wysokości 30% od kwoty za cały pobyt (w tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko, datę pobytu).
4. Brak wpływu zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.
5. Pozostała część należności gość zobowiązany jest wpłacić na konto Dreamland przelewem na 3 dni przed dniem zameldowania.
6. Płatność w PLN lub Euro. W przypadku przeliczania Euro na PLN stosowany jest kurs z dnia dokonywania płatności lub wystawiania faktury.
7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Dreamland, zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 660 722 207.
9. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej gospodarza i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
10. Wpłata zaliczki, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
11. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Dreamland zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
12. Cena nie zawiera ubezpieczenia.

13. Dane firmy:Friland” Dominika Suchodolska Adres: Skorucin 55, 26-010 Bodzentyn.
NIP: 6572888751, REGON: 383423732
kontakt@friland.pl, 
+48 660 722 207. 


14. Reklamacje: Klient ma prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 15 dni od jej otrzymania i poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia.